admin

Author Archives

  • Kata Aluan Pengarah Urusan

    Bismillahirahmaanirrahiim Alhamdulillah wassollatuwasalaamualarasulillah… Ammaba’dhu.. Segala pujian buat Empunya kehidupan dunia dan akhirat… Selawat dan salam pula khas buat junjungan rasul yang mulia Nabi Muhammad SAW penghulu kepada semua kenabian dan ummat dan seterusnyalah buat semua muslimin muslimat serta saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Untuk pertamanya sama-samalah kita merafa’kan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kepada Tuhan yang merancang segala […]